5 juli, 2016

Skeppshandel

Skeppshandeln på Beckholmen.

DSC_0217

Inom ramen för serviceverksamheten har MGAB under lång tid levererat specialutrustning och teknisk standardmateriel till rederier och övriga aktörer inom hamn- och skärgårdstrafiken. Verksamheten är nu sedan drygt ett år kompletterad med en välsorterad skeppshandel vilket innebär att vi på ett än tydligare sätt kan leverera allt det våra kunder löpande efterfrågar för en pålitlig och säker drift.

Den 1 juli 2015, övertog MGAB Waxholmsbolagets Förråd. Verksamheten som under 2014 flyttade från Nybrokajen till Beckholmen drivs nu under namnet MGAB Skeppshandel. Handeln är öppen för alla företag och organisationer inom branschen.

Vår styrka är såväl bransch- och kundkännedom som sortiment och logistik. Vi levererar det Ni som kund efterfrågar. Det som inte finns i vårt standardsortiment kan vi, via vårt breda nätverk, beställa hem. Vi levererar direkt till fartyget vid den tidpunkt Ni beställer.

I nära dialog med våra kunder är det vår målsättning att kontinuerligt utveckla verksamheten till en modern skeppshandel med det utbud av varor, tjänster och logistik som efterfrågas.

Skeppshandeln har en ”egen” mailadress som är skeppshandeln@mgab.org. Ove Ek, sedan många år välkänd i branschen, nås på 0730760623 eller ove.ek@mgab.org.

Du kan också logga in i vår E-butik och beställa produkterna där.

 
Välkommen till MGAB Skeppshandel