13 juni, 2016

Mekanisk verkstad

MekaniskVerkstadI MGAB:s välutrustade maskinpark kan vi utföra alla former av enklare maskinbearbetning som behövs till våra service-, reparations- och modifieringsarbeten. Här utför vi också de svets- och smidesarbeten som är nödvändiga i samband med reparationer och modifieringar. Eftersom vi är flera i arbetslaget som kan hantera maskinparken kan verksamheten fortgå även när några av oss är ute i fält.

I vår mekaniska verkstad tillverkar vi vid behov även maskinelement som kan behövas. Vi har bland annat gjort fundament till motorer, rörfästen och andra komponenter som kan vara svåra att få tag på och som vi akut behövt till service- eller reparationsarbete. Vid större eller mer komplexa bearbetningsbehov använder vi oss av vårt systerbolag Swedmotor AB .