13 juni, 2016

Om oss

OmOss-MGAB

Från ett villagarage i Täby till Nybrokajen i Stockholm city!

1969 startade Lars-Otto Malmgren företaget MG Maskinelektrisk verkstad AB hemma i Täbyvillan. Den ende anställde var från början Rolf Hägg som arbetade kvar i företaget ända fram till 2011.
Affärsidén var legosvarvning samt service och omlindning av elmotorer.
Kunder som infann sig redan första året var Siemens Elema, Ekensbergs Varv, Jehander Sand & Grus, Betongindustri, Cementas fartyg, Strängbetong och Saléns kylrederi, som skickade hem elmotorer för översyn.

MG växte snabbt och 1973 var personalstyrkan tio personer som flyttade till nybyggda lokaler på 800 kvadratmeter i Västberga industriområde. Verkstaden utrustades med nya moderna maskiner.

Under mitten på 70-talet tillkom Finnboda Varf och Waxholm Ångfartygs AB som viktiga kunder. På varvet vid Allmänna Gränd på Djurgården hyrdes en liten lokal med verkstadsbänk och matrum. Där utfördes ombyggnad av elsystemen från likström till växelström i fartygen Storskär, Ramsö, Skarpö och Tynningö. Huvudtavlor och apparatskåp tillverkades, all elledning byttes och nya elverk installerades. På Djurgårdsvarvet bytte MG också elinstallationerna i Angantyr, Rödlöga, Viggen, Tärnan och Silverö.

Fyra nya kompletta styrhytter i aluminium med träinredning tillverkades på verkstaden i Västberga för att sedan monteras på färjorna Djurgården 4 och 7. De fyra ton tunga propellermotorerna på Djurgården 5 och 6 omlindades vid flera tillfällen.
På Boghammar Marin utfördes elinstallationerna i deras nybyggen färjorna Djurgården 9 och 10.

I slutet av 80-talet hade personalen utökats till 24 personer och tyska motorföretaget MAN auktoriserade MG som serviceverkstad för marina dieselmotorer.

På Finnboda Varf utförde MG elinstallationer och service på alla sorters lastfartyg och isbrytare, både Finlandsfärjor och Marinens fartyg. Stora åtaganden var ombyggnaden av 10 fartyg bland annat 200-båtar åt Marinen och M/S Diana 2 som hade fått hela hjälpmaskinrummet och delar av kontrollrummet vattenfyllt. Till verkstaden i Västberga togs fyra generatorer på 1000 kW med en vikt på 6 ton per styck, samt 40 stycken elmotorer. Alla lindningar torkades och lackerades och samtliga lager byttes. I fartyget byttes all elledning i berörda utrymmen.

För FMV utfördes som ett exempel ombyggnaden av dykerifartyget Belos. MG styrde och administrerade arbetena med att bygga om samtliga dusch och toalettutrymmen, kök och mäss, kylrum, landanslutning och installation av generatoraggregat.
2001 sålde Lars-Otto företaget och namnet ändrades till MGAB Maskin- och Fartygsservice AB.

Verkstaden i Västberga avyttrades och flytten gick till betydligt mindre lokaler på Blasieholmen i Stockholm, för att bland annat komma närmare kunder och kajplats. Affärsidén är att snabbt kunna nå kunden med en mobil verkstad bestående av specialinredda servicebilar. MGAB utför nu alla sorters arbeten på kommersiella fartyg, från konstruktion, svets och smide till installation och service av motorer, elkraft, elektronik, styr- och reglerteknik.

Verksamheten vid Nybrokajen fortgick fram till 2014 då företaget tvingades flytta på grund av Nobelstiftelsen och Stockholmsstads planer på ett Nobelmuseum. Flytten gick till Beckholmen där företaget nu har utmärkta lokaler med stor verkstad och ett rymligt förråd. Tillsammans med MGAB flyttade också Waxholmsbolagets förråd som förvärvades 2015.Förrådsverksamheten drivs nu som en skeppshandel under namnet MGAB Skeppshandel och är öppen för alla företag och organisationer i branschen. Trots byggplaner pågår aktiviteterna vid Nybrokajen alltjämt. MGAB hyr idag 2015 fortfarande en liten del av det gamla hamnskjulet och vid Nybrokajen pågår service, rustning och reparationer av skärgårdsfartygen.

MGAB ägs av Svänghjulet AB som parallellt med MGAB också äger SwedMotor AB, ett motoragenturföretag med bland annat MTU, Mercedes industrimotorer och Hatz på programmet och Åhmans Motorslip, specialist på bearbetning och renovering av motorkomponenter samt helrenovering av kompletta dieselmotorer i alla effektklasser.
Verksamheten vid MGAB kommer att fortsätta som tidigare, det vill säga att som märkesoberoende leverantör leverera service, reparationer, modifieringar och skeppsförnödenheter till rederier och fartyg i Stockholmsområdet.